OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) ORAZ ZAŁĄCZNIKI
Ogólne Warunki Sprzedaży [PDF]
Zamówienie na konstrukcję bez przekładki termicznej – zał. 1 do OWS
Zgłoszenie reklamacyjne zał. 2 do OWS.pdf
Wizualna ocena jakości wyrobów – zał. nr 3 do OWS
Ogólne warunki gwarancji – zał. 4 do OWS
Instrukcja obsługi, pielęgnacji i konserwacji okien i drzwi – zał. 5 do OWS

INSTRUKCJE
Instrukcja konserwacji stali nierdzewnej
Instrukcja montażu konstrukcji PPOŻ SAPA
Instrukcja konserwacji stali nierdzewnej
Instrukcja montażu okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Instrukcja obsługi i konserwacji okien i drzwi YAWAL
Instrukcja obsługi ZPHU MATUSIAK
Instrukcja użytkowania okien Cortizo
Mycie i konserwacja profili YAWAL
Instrukcja montażu konstrukcji PPOŻ Aluprof

CERTYFIKATY
Certyfikat zgodności drzwi przesuwnych EI15/E30
Certyfikat zgodności drzwi przesuwnych EI30
Certyfikat zgodności drzwi rozwieranych EI15/E30
Certyfikat zgodności drzwi rozwieranych EI30
Certyfikat zgodności drzwi rozwieranych EI60
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych